S. BOX Bluetooth Module

S. BOX Bluetooth Module

Για την Ασύρματη Επικοινωνία της Συσκευής S.BOX με το Οξύμετρο Nonin WristOX 2 ή την Συσκευή Πολυκαταγραφής Polylink