Φίλτρο Εισαγωγής Συμπυκνωτή Οξυγόνου IRENE

Φίλτρο Εισαγωγής Συμπυκνωτή Οξυγόνου IRENE

• Αλλαγή ανά Ασθενή ή κάθε 1.500 ώρες