Τροφοδοτικό Ρεύματος Prisma

Τροφοδοτικό Ρεύματος Prisma

• Έξοδος: 37V/2,5A