Τροφοδοτικό Ρεύματος Prisma Smart

Τροφοδοτικό Ρεύματος Prisma Smart

• Έξοδος: 24V/2,5A