Στηθοσκόπιο S – 100 CA – MI

Στηθοσκόπιο S – 100 CA – MI