Σκαμπό Μπάνιου

Σκαμπό Μπάνιου

• Ρυθμιζόμενο Καθ’ ύψος

 

Φ32cm 3 5 -53cm 100kg