Παιδικό Ροόμετρο για Συμπυκνωτή Οξυγόνου EverFlo

Παιδικό Ροόμετρο για Συμπυκνωτή Οξυγόνου EverFlo

• Διαβαθμίσεις των 100ml

• 0-1Lt/min