Δοχείο 2Lt Συσκευών Aναρρόφησης CA – MI

Δοχείο 2Lt Συσκευών Aναρρόφησης CA – MI

Συμβατό με Κωδ.: 0808061, 0808083, 0808106, 0801050, 0808086, 0808087, 0808084, 0808095, 0808637, 0808222

• Αποστειρωμένο έως 121oC