Δοχείο 1Lt Συσκευών Aναρρόφησης CA – MI

Δοχείο 1Lt Συσκευών Aναρρόφησης CA – MI

• Συμβατό με Κωδ.: 0808061, 0808083, 0808106, 0801050, 0808086, 0808087, 0808084

• Αποστειρωμένο έως 121oC