Διπλό Αναπνευστικό Κύκλωμα

Διπλό Αναπνευστικό Κύκλωμα

(Μόνο για αναπνευστήρα Ventilogic L/S)