Τροφοδοτικό LUISA (χωρίς καλώδιο ρεύματος) (ΚΠ)

Τροφοδοτικό LUISA (χωρίς καλώδιο ρεύματος) (ΚΠ)

Τροφοδοτικό LUISA (χωρίς καλώδιο ρεύματος) (ΚΠ)