Τροφοδοτικό Ρεύματος AC Inogen ROVE 6 & G5

Τροφοδοτικό Ρεύματος AC Inogen ROVE 6 & G5

• 100 – 240 Volt