Σύνδεσμος Οξυγόνου prismaVENT / LUISA (ΚΠ)

Σύνδεσμος Οξυγόνου prismaVENT / LUISA (ΚΠ)

• Κατάλληλο για Prisma VENT / LUISA