ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ CPAP-BILEVEL (Universal)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ CPAP-BILEVEL (Universal)

ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ CPAP-BILEVEL (Universal)

  • Μήκος σωλήνα: 1.80m