Σανίδα Μπανιέρας Σταθερή

Σανίδα Μπανιέρας Σταθερή

• Βάρος 1,44kg

 

40cm 21cm 74cm 75Kg