Περιστρεφόμενη Έξοδος Αέρα CPAP / BILEVEL SEFAM

Περιστρεφόμενη Έξοδος Αέρα CPAP / BILEVEL SEFAM

• Δυνατότητα Περιστροφής Σωλήνα CPAP / BILEVEL 360° 

• Έξοδος 70°/Φ22

• Η Συσκευασία Περιέχει 5 τεμ.