Κάρτα SD WM

Κάρτα SD WM

  Κατάλληλη για Balance / Soft / Prisma Vent