Βελόνες παρακέντησης G-27 X 90mm – Γκρι

Βελόνες παρακέντησης G-27 X 90mm – Γκρι

Διαφανής βάση για εύκολη παρατήρηση της απόσταξης εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

  • Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΟ)
  • Μιας χρήσεως
  • Με ένδειξη CE
  • Μη τοξική

Τύπος:  G – 27 x 90mm (Quincke Bevel)

Τεμάχια συσκευασίας: 25

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 115.000.27ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Βελόνες Παρακέντησης