Βελόνες Παρακέντησης G – 18 x 90mm – κόκκινο

Βελόνες Παρακέντησης G – 18 x 90mm – κόκκινο

Διαφανής βάση για εύκολη παρατήρηση της απόσταξης εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

  • Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΟ)
  • Μιας χρήσεως
  • Με ένδειξη CE
  • Μη τοξική

Τύπος: G – 18 x 90mm (Quincke Bevel)

Τεμάχια συσκευασίας: 25

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 115.000.18ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Βελόνες Παρακέντησης