Αντιβακτηριδιακό Φίλτρο μιας Xρήσης (Universal)

Αντιβακτηριδιακό Φίλτρο μιας Xρήσης (Universal)

• Συμβατό με Συσκευές CPAP MORFEUS Lowenstein & SEFAM 

• Για λόγους Υγιεινής θα πρέπει να Χρησιμοποιείται σε Κάθε Περίπτωση Δοκιμής ή Χρήσης της Συσκευής από Διαφορετικό  Χρήστη